Tlf.: 64 76 12 11

Log ind
Brugernavn:
Adgangskode:
Har du glemt din adgangskode? Klik her
Glemt din adgangskode?
Indtast din e-mail og klik på "Send adgangskode" knappen. Så modtager du e-mail, som du kan bruge til at forny din adgangskode.
Email (påkrævet):
PentaCon A/S logo

Special moduler til Lager

Antal per side
Timeline
Timeline modulet viser en vares forventede status ud fra Ordre-, Projekt- og Indkøbslinjer på baggrund af linjernes leveringsdato.

Uanset hvor man som bruger befinder sig i C5, kan Timeline aktiveres, hvis blot der er et varenummer i skærmbilledet.

Kr. 3.500,00 ekskl. moms og installation

Klik her for at læse mere
ABC Varer
Effektiv vedligeholdelse af C5 lagerkartotek.


Kr. 1.850,00 ekskl. moms

Klik her for at læse mere
Lageromsætningshastighed
C5 Lageromsætningshastighed udskriver omsætningshastigheden for et valgt vareinterval for en valgt periode.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Vareplacering
Enkel løsning til placeringsstyring, der ikke benytter lokationer, hvorved beholdninger ikke styres via lokationer.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Ændre flere varenumre
Har du behov for at ændre flere varenumre på én gang, kan du med fordel benytte denne løsning. Problemet med ændring af varenummer er, at store dele af systemet låses under ændringen. Såfremt der er flere varenumre, der skal ændres, vil systemet være låst i længere tid.


Kr. 4.500,00 ekskl. moms
Lagerstatistik oms/forb/DB/DG
Udvidet detaljeret lagerstatistik over bl.a. omkostninger og dækningsgrad.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Min/Max på lager
Den automatiske beregning og opdatering af hovedlagerets minimum og maksimum foretages på baggrund af kalkulationskoder, der oprettes med min. og maks. værdier i forskellige omsætningsintervaller.


Kr. 3.500,00 ekskl. moms
Sammenlæg varenumre
Via denne funktion er det muligt at sammenlægge et varenummer med et andet. Det drejer sig dels om selve varens poster og dels om de relationer, varen har til bl.a. ordre- og indkøbslinier.


Kr. 2.200,00 ekskl. moms
Varemodtagelse
For at optimere varemodtagelses funktionen i C5 er C5 Varemodtagelse udarbejdet på baggrund af de funktioner, der typisk er tilknyttet forretningsgangen ved varemodtagelse.


Kr. 3.500,00 ekskl. moms
Døde Varer
Statistik til visning af "døde" varer på baggrund af indtastede kriterier.


Kr. 1.500,00 ekskl. moms
Avancestyring via varegrupper
Ved hjælp af den opdaterede version til styring af avanceprocenter samt pris opdatering er det nu blevet endnu mere enkelt at holde styr på selv differentierede priser i C5.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Lagerpriser
Med det nye prisværktøj er det nu muligt at overskue og ajourfører priser på varerne (max. 20 prisgrupper). Endvidere er det muligt at kopiere en prisgruppe til en anden - og såfremt der rettes i en pris, opdateres lageret øjeblikkeligt.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Slet Fysiske Poster
Sletter fysiske poster, der ophæver hinanden. Eventuelle udligningsposter slettes tillige. Funktionen er særdeles værdifuld mht. besparelse af databaseplads, såfremt der benyttes følgeseddelopdatering. Princippet i C5 er nemlig, at der ved en følgeseddel oprettes en fysisk lagerpost (ud). Ved efterfølgende fakturering oprettes der en økonomisk post (ud), og der oprettes en fysisk modpost (ind). Det betyder rent faktisk, at der ligger 3 lagerposter til den samme "transaktion" - nemlig at der er solgt en vare. Med løsningen kan de 2 fysiske poster slettes.


Kr. 1.850,00 ekskl. moms
LagerUkurans
C5 LagerUkurans er basalt set en udskrift, der viser udviklingen på lageret på baggrund af en beregningskørsel.


Kr. 3.500,00 ekskl. moms
Brdr.Dahl Prisimport
Funktion til indlæsning af prisfil fra Brdr. Dahl.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Sæt Engangsvarer
Automatisk markering af engangsvarer til efterfølgende sletning.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms

Klik her for at læse mere
Lagernedskrivning
For at løse problemet med løbende lagernedskrivning - eller nedskrivning i det hele taget, har PentaCon A/S udviklet en lagernedskrivningsrutine til C5.


Kr. 7.500,00 ekskl. moms
Lager Hyldeforkant Label
Dette modul udvider C5 funktionaliteten til at kunne printe hyldeforkanter (stregkoder + vare information)


Kr. 2.500,00 ekskl. moms

Klik her for at læse mere
Avancestyring
Princippet er, at der for hver varegruppe og for hver prisgruppe i C5 kan defineres DG% for varer i gruppen. Der kan angives specifik DG for kostprisinterval: <100, 100-200, 200-500 og >500.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Davidsen prisimport
Funktion til indlæsning af prisfil fra Davidsen.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
XL Byg prisimport
Funktion til indlæsning af prisfil fra XL Byg.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
STARK prisimport
Funktion til indlæsning af prisfil fra STARK.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
AO Prisimport
Funktion til indlæsning af prisfil fra AO.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
ScanPipe Prisimport
Funktion til indlæsning af prisfil fra Scan Pipe.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Sanistål Prisimport
Funktion til indlæsning af prisfil fra Sanistål.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Dansk Jerncentral Prisimport
Funktion til indlæsning af prisfil fra Dansk Jerncentral.


Kr. 5.500,00 ekskl. moms
EAN engine
Modul til automatisk generering af egne EAN numre.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Lagerværdi regulering 1 vare
Funktion til regulering af en enkelt vares værdi.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms
Summerings-/Optællingskladde
Ved lageroptælling opnås mulighed for at optælle varer fra flere optællingslister, som efter endt optælling opsummeres i en samlet optællingskladde med totalt antal pr. vare.


Kr. 3.500,00 ekskl. moms

Klik her for at læse mere
Nulstil lagerværdi
I forskellige situationer kan der i C5 hænge en værdi på en vare, selvom der er 0 i beholdning. For at nulstille denne værdi, er det nødvendigt først at slette lagerudligninger på varen, hvorefter der skal afvikles Lagerregulering.


Kr. 1.500,00 ekskl. moms og installatiuon

Klik her for at læse mere
Nulstil stykliste
Hvis man har valgt, at styklister først færdigmeldes ved fakturering, kan der i forbindelse med kreditnotaer blive lagt færdige styklister på lager.
Hvis der indgår ydelser i styklisterne, kan man risikere, at  f.eks. tidsforbrug også bliver krediteret, og det giver forkert bogføring i finans. Det tager denne kørsel højde for.


Kr. 2.500,00 ekskl. moms og installatiuon

Klik her for at læse mere