Login

Servertjek

Et servertjek er en kontrol af din servers øjeblikkelige tilstand.

Et servertjek er en kontrol og gennemgang af din server, der sigter i mod at der opnås størst mulig stabilitet.


Et servertjek kan sammenlignes med et serviceeftersyn på din bil. Servertjekket omfatter dels kontrol af serverens hardware dele og dels opdatering af server softwaren. Formålet med servertjekket er at sikre højest mulige ”oppetid”.

 

Der er en række forhold, der har betydning for serverens tilstand, og som skal fungere korrekt indbyrdes.

 

Med en serveraftale foretager vi med faste intervaller kontrol af din server. Vi sørger for opdateringer og sikrer at alle servere og deres komponenter ikke giver anledning til unødig risici i jeres virksomhed.

 

PentaCon A/S har flere typer service-aftaler med forskelligt interval. Det samme gælder for almindeligt PC-check.

 

Ring og tal med vores teknikere, så finder vi frem til den aftale der passer til din virksomhed.

 

 

 


 

 

Abonnementet omfatter:

 

 • Fejlretning påbegyndes seneste 4 arbejdstimer efter anmeldelse (indenfor normal arbejdstid)
 • Erstatningsserver såfremt eksisterende server ikke kan bringes i drift.
 • Det forudsættes at kundens backupløsning kan genanvendes.
 • PentaCon A/S overvåger automatisk driften af serveren (hvis denne funktion er understøttet).
 • PentaCon A/S overvåger dagligt, via e-mails backupkørslen.
 • Kvartårligt teknikerbesøg for vedligeholdelse.

 
               

Et servercheck vil typisk indeholde:

 

 • Check om sikkerhedskopieringen virker. PentaCon foretager "restore" (tilbagelæsning af data) på kundens udstyr.
 • Hvis ønsket, ajourført systemdokumentation. Ajourføres en gang pr. kvartal, såfremt der har været ændringer.
 • Pre-failure fejlmeddelelser fra harddisk, processor og RAM m.v. sendes automatisk til PentaCon A/S op til 72 timer før fejlen indtræffer (kun på servere med managementsoftware, der understøtter dette).
 • Check af antivirusprogrammet. Brugen af dette program checkes.
 • Netværk hotline, hvor PentaCon A/S yder telefonassistance indenfor rimelig tid.
 • Battericheck på UPS – skift af batterier efter behov.