Login

PentaCon C5 tillægsløsninger

PentaCon har i samarbejde med vores kunder udviklet adskillige tillægsløsninger, der forenkler dine arbejdsgange og samtidig optimerer din forretning.

Vi har her nævnt nogle enkelte af vores løsninger, men efterlyser du noget specielt så kontakt os. Vi har måske allerede udviklet en løsning der passer til din forretning.

 

C5 Anlægskartotek

Et samarbejde mellem PentaCon A/S og Ernst & Young Odense, har resulteret i en fuldt integreret løsning til styring af anlægsafskrivninger i Dynamics C5 - Det vil sige en komplet anlægsaktiv løsning med direkte integration til C5s bogføringskladder og bogføringsrutiner.

 

C5 Butik

Et butiks-/Kassesystem, udviklet specielt af PentaCon A/S - skræddersyet til Microsoft Dynamics C5.
Løsningen er fuldt integreret med Microsoft Dynamics C5 (finans-, debitor- og lagermodul), og håndterer en lang række daglige funktioner i forbindelse med ekspeditioner.

 

Danske Fragtmænd Forsendelsesmodul incl. farligt gods.

Hver gang der udskrives en følgeseddel eller faktura (vælges under installation), dannes der automatisk en forsendelsespost til EDIfragt, indeholdende oplysninger om forsendelsen.
Under Dagligt ligger de forsendelser, der ikke er videresendt til EDIfragt.
Modulet til Danske Fragtmænd (DF) findes i egen kolonne. Modulet er delt op i 4 elementer: forsendelse, godslinier, farligt gods, ekstra paller.

 

C5 Håndterminal

Løsningen er fuldt integreret med Microsoft Dynamics C5.


Features:
Import af ordrelinier (projektlinier) samt lageroptælling/status fra håndterminalen
Man kan indlæse direkte på en ordre.
Lager/Dagligt kan indlæses fra håndterminalen.
Optællingskladde eller status kladde.
Systemet kan udbygges med indkøbsfunktion.

Når håndterminalen sættes i docking-stationen, tømmes terminalen og der dannes en fil med de opsamlede data. Herefter indlæses ordrelinierne i C5.

 

C5 integreret e-Shop

Det at kunne betjene sine kunder døgnets 24 timer med minimal arbejdsindsats, er i dag en væsentlig konkurrenceparameter.
Med PentaCons integrerede E-shop foregår al vedligeholdelse udelukkende i C5 - og din shop er altid 100% opdateret.

 

eDoc-printer - Pdf til C5

Send f.eks. faktura, bekræftelser m.v. via email.
For at optimere funktionaliteten i C5 er der udarbejdet et lille tillægsmodul i C5 til eDocPrinter. Dette modul gør det enkelt for brugeren at vedligeholde mailtekster til de forskellige formulartyper. Alternativet hertil er, at mailteksterne "hard-kodes" på den enkelte rapport.
Det er muligt at oprette email-tekster til alle formularer/moduler - herunder tillige på forskellige sprog.

 

On-line registrering af timer og materialer i C5

PentaCon A/S har udviklet en webbaseret løsning, der åbner mulighed for registrering af timer og materialer via www til C5 - med kun én administrativ C5 bruger kan man have tilknyttet et ubegrænset antal eksterne brugere.

Det vil sige, at der ikke skal investeres i mange og dyre C5 brugere.

Registrering af timer og materialer via www til C5 er udviklet på baggrund af eksisterende C5 funktionalitet, således at vedligeholdelse og selve arbejdet med modulet ikke kræver nye brugerfærdigheder.

Modulet kan integrere til både Ordre- og Projekt modulet.

 

C5 InterCompany

I forbindelse med C5 InterCompany er der indlagt funktionalitet til håndtering af samhandel mellem 2 eller forskellige regnskaber i C5. På baggrund af et parameter setup genereres automatisk ordrer i hovedsselskabet, når der oprettes ordrer/indkøb i InterCompany regnskabet.

 

C5 Databank

PentaCon Databank er et Windows program, som er udviklet med det formål at kunne opbevare C5 data, uden at dette skal koste ekstra databasekapacitet.
Det vil sige, at hvis du f.eks. ønsker at gemme gamle ordrer eller projekter, kunde-/leverandørdata eller for den sags skyld udgåede varenumre, som ikke længere behøver at optage plads i din C5 - så sender du ganske enkelt disse data til C5 Databank.
Applikationen henter ganske enkelt data fra en tilkoblet SQL database og præsenterer dataene i en struktur der minder om den, der allerede kendes fra C5. I og med der er tale om en SQL database, vil der således også være adgang til disse data fra f.eks. Excel.

 

C5 Affaldsregistrering

Et strategisk samarbejde mellem ITD – Brancheforeningen for den danske vejgodstransport og PentaCon A/S har resulteret i et nyt modul til C5 - Affalds registrering - let og enkel indrapportering af data til Affaldssystemet - direkte fra virksomhedens økonomisystem - i første omgang Microsoft Dynamics C5.
C5 ADS er opbygget omkring C5s standard faktureringsrutiner, for på enkel vis at muliggøre registrering af affaldsoplysninger.

 

C5 OIOXML til OIOUBL konvertering

PentaCon har udviklet et lille selvstændigt program, der kan konvertere filer af OIOXML standarden til filer af OIOUBL standarden.
Dette er beregnet til C5 versioner ældre end 2010.

 

C5 Produktion

Med PentaCon C5 Produktion kan man styre sin produktion fra oprettet, reserveret, færdigmeldt og arkiveret.


Fra lokalmenuen kan man bl.a.:
Udskrive produktionskort (indeholder ud over produktionens stamdata selve styklisten elementer)
Produktionens status kan opdateres til reserver/færdigmeld/afsluttet, afhængig af produktionens status.
Produktionen kan slettes
Mulighed for indtastning af notat til den aktuelle produktion
Salgsprisberegning styklister 
OSV.

 

C5 EDI - Lean

Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører.

Med Lean EDI løsningen og PentaCon A/S's EDI integration til C5, er det nu muligt for selv små leverandører, at blive spillere på dette marked.

Typisk består en EDI løsning af nogle fast definerede standarder for ordrer og fakturaer, Disse standarder danne udgangspunkt for udveksling af EDI dokumenter, der så automatisk kan overføres til ERP systemet. På denne måde sikres bl.a. at alle data er "originale", at fejlindtastninger undgås og at der bruges minimale personalemæssige ressourcer på ajourføring og opdateringer. Endelig ligger der besparelser på print og forsendelse.

Ved hjælp af Lean sikres transmissionerne, idet der opstilles dels afsender ID og modtager ID.

Typisk ligger prisen pr. C5 dokument (ordre, Faktura, Forespørgsel m.v.) på kr. 9.000,- ekskl. moms og installation, afhængig af kompleksiteten i EDI formatet. Denne pris gælder for Ordre og Faktura til COOP/Dansk Supermarked og er derfor kun vejledende.

 

Hertil kommer omkostninger til Lean systemet, der afhænger af forventet antal forsendelser m.v. samt installation heraf.

 

C5 RMA

Nyt modul til håndtering af returvarer - RMA. Modulet har egen kolonne i C5s menu.

 

RMA kartoteket indeholder de fleste stamdata fra debitor. Hertil komme en række RMA specifikke felter vedr. returvarer. Der oprettes en RMA sag på hver enkelt returvare, bortset fra hvis der er flere af den samme slags.
Via lokalmenuen kan der udskrives RMA-kort samt aktiveres brevfletning, såfremt dokumentstyring er sat op.
Når RMA sag ændres i Aktiv = Nej, er det muligt at overføre sagen til RMA arkivet - før den slettes.
RMA nummeret tildeles via billagsserien (RMA)
Fra RMA arkivet kan gamle RMA sager gennemses.

 

C5 Lager – Hyldeforkant


Hyldeforkant udskriften er baseret på CitiZen Labelprinter samt standard hyldeforkant label 100x38.

Princippet er, at der kan udskrives fra hhv lagermodulet og fra en lagerkladde. Lagerkladde princippet

kan anvendes, såfremt der ønskes udskrevet for flere varer på én gang.

 

Via lokalmenuen vælges ”udskriv Hyldeforkant”. Der vises så et billede, hvor der tages stilling til:

 

· Hvor mange labels, der ønskes udskrevet

· Hvilken prisgruppe, der evt. ønskes udskrevet

 · Om der overhovedet skal udskrives priser