Login

Effektiv opgavestyring

Via et tæt samarbejde mellem Hans Juel Jensen, Frank Edal og PentaCon har vi formået at bygge et enkelt men effektivt redskab til styring af vore opgaver i vores C5.

 

Udgangspunktet for løsningen var en præsentation af vores måde at håndtere dagligdagens opgaver på.

 

 

Dernæst gik vi ind i en fase, hvor der principielt var frit valg på alle hylder. Alle disse frie valg blev dernæst konkretiseret og vurderet, således at vi kunne vælge ”nice to have” og ”need to have”.

 

Projektmodellen, der har været anvendt, har for os været særdeles fordelagtig, idet vi har kunnet præge løsningsmodellen løbende. Vi har hele tiden været med på sidelinjen, således at uklarheder eller misforståelser kunne ryddes af vejen straks. Derved har vi opnået en løsning, der i store træk har levet op til vore forventninger i første hug.

 

Vi har nu et system, hvor vi kan registrere de indkomne opgaver, fordele opgaverne til vore biler og slutteligt på en enkel og overskuelig måde fakturere vore kunder – og alle på kontoret kan se de samme oplysninger. Det betyder, at informationer kun skal registreres én gang – da informationerne bæres igennem systemet hele vejen fra registrering til fakturering. At der tilmed er integration til afregning af underleverandører, er kun et plus.

 

Det afgørende for denne succes historie har været, at vi for det første grundigt har tænkt hele forløbet igennem fra ordremodtagelse til fakturering og formået at kommunikere denne ”kravsspecifikation” videre til vore samarbejdspartnere. For det andet har vi hele tiden har været med på sidelinjen i udviklingen og på den måde været i stand til at præge denne. Endelig kan det nævnes, at kommunikationen mellem de implicerede parter har været klar og nærværende, således at der har været en klar forventningsafstemning.

 

 

Helle Juel Jensen

Billeder